SLAPPY ST1 INVERTED 9.0 (SET OF TWO)

$54.99
SLAPPY ST1 INVERTED 9.0 (SET OF TWO)

-MAX KINGPIN CLEARANCE 
- INVERTED KINGPIN