8.125" x 31.625"
Wheelbase: 14"
Nose: 6.875"
Tail: 6.55"

8.375" x 31.75"
Wheelbase: 14.25"
Nose: 7"
Tail: 6.3"