8" x 31.875"
Wheelbase: 14.25"
Nose: 6.875"
Tail: 6.55"

8.5" x 32"
Wheelbase: 14.4375"
Nose: 6.875"
Tail: 6.4875"