CHOCOLATE ALVAREZ SAPO COMPLETE

$99.99

CHOCOLATE ALVAREZ SAPO COMPLETE

G008:
8" x 31.875"
Wheelbase: 14.25"
Nose: 6.875"
Tail: 6.55"